Kalundborg Bioenergi A/S

Værdifuld gødning

Gødningsprodukter

KombiGro, KombiGro-P og Fosforgro

Kalundborg Bioenergi A/S producerer biogas på restprodukter fra Novo Nordisk og Novozymes. Efter biogasproduktionen vil det afgassede restprodukt omdannes til gødningsproduktet KombiGro. Læs mere om KombiGro her.
Desuden fremstilles et gødningsprodukt, KombiGro-P, som har et højt indhold af fosfor. Læs mere om KombiGro-P her. Produkterne er godkendt af Arla Gården.

Kombigro og Kombigro-P

Værdifuld gødning

Restprodukter fra industri kan omdannes til værdifuld gødning til brug i landbruget. Kalundborg Bioenergi A/S medvirker til den vigtige recirkulering af N, P og K. Anlægget producerer biogas af restprodukter fra Novozymes produktion af enzymer og Novo Nordisks produktion af insulin. Processen i biogasanlægget omdanner restprodukterne til den attraktive gødning KombiGro.

Om KombiGro

KombiGro er et organisk gødningsprodukt, der er godkendt af Arlagården

Gødningsprodukt

FosforGro

Fra Kalundborg Bioenergi A/S afsættes gødningsproduktet FosforGro. FosforGro produceres ved biogsproduktion på restprodukter fra Novo Nordisk og Novozymes. Det afgassede restprodukt omdannes til fosforgødning kaldet FosforGro. FosforGro, som har et højt indhold af fosfor.

Fosforgro

Gødning med højt indhold af fosfor

Gødningen har et højt indhold af fosfor og kun 3 tons/ha er tilstrækkeligt til at forsyne den efterfølgende afgrøde med fosfor. Ud over fosfor er det en betydelig tilførsel af organiskstof, kalk, kvælstof og kalium samt mikronæringsstoffer. Produktet er godkendt af Arla Gården.

FosforGro egner sig til spredning før tilberedning af såbed i:

  • Vårsæd
  • Vintersæd
  • Efterafgrøder før sukkerroer
  • Sukkerroer

Kontakt

Handel med
biogødning

For yderligere information kontakt produktchef ​

Anders Schou
Mobil: 6915 2255
Mail: ans@bioman.dk