Cerificeret biogas

Kalundborg Bioenergi A/S producerer biogas på restprodukter fra Novo Nordisk og Novozymes. Efter biogasproduktionen vil det afgassede restprodukt omdannes til gødningsproduktet KombiGro.