FosforGro

Fra Kalundborg Bioenergi A/S afsættes gødningsproduktet FosforGro. FosforGro produceres ved biogsproduktion på restprodukter fra Novo Nordisk og Novozymes. Det afgassede restprodukt omdannes til fosforgødning kaldet FosforGro. FosforGro, som har et højt indhold af fosfor.
Gødningen har et højt indhold af fosfor og kun 3 tons/ha er tilstrækkeligt til at forsyne den efterfølgende afgrøde med fosfor. Ud over fosfor er det en betydelig tilførsel af organiskstof, kalk, kvælstof og kalium samt mikronæringsstoffer. Produktet er godkendt af Arla Gården.

FosforGro egner sig til spredning før tilberedning af såbed i:

  • Vårsæd
  • Vintersæd
  • Efterafgrøder før sukkerroer
  • Sukkerroer

Læs mere om ForsforGro her.

FOSFORGRO sikker og billig fosforkilde

FosforGro leveres i markstak for efterfølgende udspredning. Bioman forestår transport stakning og udspredning. Modtager betaler 60% af fosforværdien i den modtagne gødning.

For yderligere information kontakt produktchef Anders Schou 


Mobil: 3073 5783
Mail: ans@bioman.dk

 

bubblemedia