KombiGro og KombiGro-P

Kalundborg Bioenergi A/S producerer biogas på restprodukter fra Novo Nordisk og Novozymes. Efter biogasproduktionen vil det afgassede restprodukt omdannes til gødningsproduktet KombiGro. Læs mere om KombiGro her.
Desuden fremstilles et gødningsprodukt, KombiGro-P, som har et højt indhold af fosfor. Læs mere om KombiGro-P her. Produkterne er godkendt af Arla Gården.

Leje af lagertanke

Bioman søger tanke til opbevaring af KombiGro og KombiGro-P. Gødningen leveres i aftalt tidsinterval i løbet af vinteren. Bioman betaler tankleje for anvendelse af tanken, modtageren anvender gødningsproduktet i foråret. Det er muligt at lave en fast aftale over et længere åremål f.eks. i forbindelse med etablering af nye tanke.

For yderligere information kontakt produktchef Anders Schou
Mobil: 3073 5783
Mail: ans@bioman.dk

bubblemedia