Biogas til transport

Biogas til transport -
Løser klimaudfordringerne i dag

Biogas til transport -
Løser klima-
udfordringerne i dag

Hvorfor

Vejen til klimavenlig transport er biogas

Biogassen er et af de mest klimavenlige biobrændstoffer på markedet, der fremstilles uden brug af foder- og fødevareafgrøder. Samtidig gør biogasproduktionen det muligt at føre vigtige organiske næringsstoffer tilbage til jorden til gavn for planter og afgrøder og ikke mindst miljøet. 

Biogassen produceres på madaffald fra husstande, restauranter, kantiner, detailhandel samt organisk affald fra fødevareindustrien og husdyrgødning, der er en vigtig råvare. Biogas fremstillet på gylle giver en dobbelt klimaeffekt, da man både forhindrer, at metanen damper op i atmosfæren og samtidig erstatter et fossilt brændstof. 

Lastbil på landevej
Grønne korn aks

Fakta om biogas til transport

Kontakt

Skal din næste investering være klimavenlig?

Kontakt os nu og få en snak om vores samarbejdsaftaler.

Bioman
Mobil: 6915 2255
Mail: biogas@bioman.dk