Et firma med værdier

Om Bioman

Bioman logo med går og hvid ternet baggrund med tekst

Vores historie

Bioman

Bioman er en del af Bigadan-koncernen, en af landets førende producenter af biogas og biogasanlæg.

I Bioman handler vi både med de biomasser, der kan laves biogas af og den biomasse, der efterfølgende skal ud på landbrugsjorden som en næringsrig organisk gødning.

Den del af forretningen varetager også de logistiske opgaver forbundet med lagring og transport af biomasser. Uanset om det er organisk restaffald fra f.eks. fødevareingredienser, fødevarefremstilling, farmaindustrien eller slagterier. Det kunne også være madaffald fra supermarkeder, kantiner, restauranter og husstande, der indsamles af affaldsvirksomheder og forarbejdes, så det kan indgå i vores biogasproduktion.

Bioman sælger og markedsfører også biogas fra Bigadans danske biogasanlæg til Energi- & transportsektoren i Danmark.

Biogas afsættes til industrivirksomheder i både ind- og udland.

Ledig stilling

Job hos Bioman

Tryk på linket for at se stillling.

Land

Vi har et tæt samarbejde med landmænd om upcycling af restprodukter.
Den grønne farve i vores logo repræsentere vores arbejde i landbruget.

Havn

Lagerfaciliteter på havnen for at lette logistikken.
Den blå farve i vores logo repræsenterer vores arbejde på haven.

Bæredygtig

Miljøvenlig energiudvikling til gavn for dig og samfundet.
Bladet i vores logo repræsenterer vores bæredygtigt fremtid.
Bigadan flamme hvid

Bigadan A/S

Læs mere om Bigadan-koncernen