Bioman

Handel med Biomasse

Bioman

Biomasse

Bioman driver tankanlæg både, havnene i Aarhus og Grenaa. Her modtages, bearbejdes og håndteres organiske restprodukter fra industrien der kan bruges til at fremstille bæredygtig energi i form af biogas. (Vi står selv for at fragte disse organiske ressourcer ud til biogasanlæggene.)

Efterfølgende afsættes en del af de afgassede biomasser til landbruget rundt om i landet. Vi sørger bl.a. for at afsætte gødningsprodukterne FosforGro og Kombigro fra Kalundborg Bioenergi (ejet af Bigadan A/S). Disse højværdi-gødninger produceres på restprodukter fra Novo Nordisk og Novozymes. Det afgassede restprodukt omdannes til enten:

Benyt vores lagerfaciliteter på Aarhus Havn og Grenaa Havn

Bioman driver to moderne tanklagre i Aarhus og Grenaa med stor kapacitet til flydende råvarer. Har I behov for lagerkapacitet,
så kontakt Bioman.

Opbevaring af KombiGro
og KombiGro-P

Leje af lagertanke

Bioman søger tanke til opbevaring af KombiGro og KombiGro-P. Gødningen leveres i aftalt tidsinterval i løbet af vinteren. Bioman betaler tankleje for anvendelse af tanken, modtageren anvender gødningsproduktet i foråret. Det er muligt at lave en fast aftale over et længere åremål f.eks. i forbindelse med etablering af nye tanke.

For yderligere information kontakt produktchef ​

Jacob Wagner Jensen
Mobil: 6915 2255
Mail: jwj@bioman.dk