Bioman

FN's 17 Verdensmål

FN verdensmål ring

Bioman

FN's 17 verdensmål for bæredygtig udvikling

FN delmål 2.4

FN verdensmål 2.4

Andel landbrugsområde under produktiv og bæredygtig landbrugsaktivitet.

Andel landbrugs-
område under produktiv og bæredygtig landbrugs-
aktivitet.

Afgasning af husdyrgødning i biogas sørger for at metan opsamles inden gylle og gødningen køres på markerne. Det betyder, at vi kan anvende metan som bæredygtig energi eller som CO2 neutralt brændstof til lastbiler. Samtidig begrænser vi CO2 udledningen fra landbruget.

Vi leverer værdifuld gødning i form af afgasset gylle og organisk affald til landbruget i Danmark. Biogasprocessen øger tilgængelighed af næringsstoffer i jorden og mindsker udvaskning af kvælstof. Samtidig bliver landbruget mindre afhængig af importeret gødning udvundet ved minedrift.

Kort sagt vi er vigtig del af et produktivt og bæredygtigt landbrug.

FN verdensmål 7.1

Andel af befolkning, som primært anvender rene brændstoffer og ren teknologi.

Vi sørger for at øget tilgængelighed af klimaneutrale brændstoffer i form af biogas, der kan anvendes til tung transport som f.eks. distribution af fødevarer. Biogassen er særdeles klimavenlig, da vi først opsamler metanen i et lukket system, så den ikke ender i atmosfæren. Som et ekstra plus kan biogas erstatte dieslen, så vi begrænser CO2-udledning fra fossile brændstoffer. Biogassen er derfor dobbelt-klimavenlig, og netop derfor ser EU biogas, som et avanceret biobrændstof.

Vi bidrager derfor til at andel af rene brændstoffer stiger i takt med, at flere køre på biogas.
FN delmål 7.1
FN delmål 7.2

FN verdensmål 7.2

Andel af vedvarende energi i det samlede, endelige energiforbrug

Vi producerer strøm og levere varme til borgerne direkte fra en del af vores biogasanlæg. Alternativt kan biogassen renses, opgraderes og sendes på naturgasnettet, hvor den bruges af kraftvarmeanlæggene til at lave klimavenlig energi og varme.

FN verdensmål 9.4

CO2-udledning ift. værditilvækst.

Vores processer opsamler metan fra landbruget og det organiske affald, som borgere og virksomheder producerer. Vi medvirker derfor til, at Danmark kan lykkes i at reducere udledningen af CO2 samtidig med, at samfundet har en øget økonomisk vækst.

FN delmål 9.4
FN delmål 11.6

FN verdensmål 11.6

Andel af affald fra byer, der indsamles regelmæssigt og har en tilstrækkelig affaldsbehandling, ud af det samlede total genereret mængde affald fra byer opdelt, efter byer.

Vores biogasanlæg sørger for, at organisk affald som f.eks. madaffald og kasserede fødevarer fra borgere, supermarkeder, kantiner og restauranter bliver lavet til grøn energi. Desuden bliver resterne brugt som organisk gødning, hvorved de igen indgår i naturens kredsløb. Biogasproduktion bidrager derfor i høj grad til en bæredygtig behandling af byernes affald, så det kan indsamles effektivt og sikkert.

FN verdensmål 12.5

National genanvendelsesrate, ton af genanvendt materiale.

National genanvendelses-
rate, ton af genanvendt materiale.

Husdyrgødning og organisk affald omsættes og genanvendes i vores biogasanlæg. Dette har vi gjort siden midten af 80’erne på vores første anlæg. I løbet af de sidste 5 år er Danmarks og vores biogaskapacitet steget kraftigt i takt med, at kravene til øget genanvendelse bliver større. Vores grønne processer er vigtige for, at landet kan øge genanvendelsen af de organiske ressourcer.  

FN delmål 12.5

Bioman

FN's 17 verdensmål

Kontakt os nu og få en snak om vores samarbejdsaftaler.

Bioman
Mobil: 6915 2255
Mail: info@bioman.dk