Bioman logo på grå og hvid ternet baggrund

Genbrug af organiske restprodukter

Bioman er din partner i konvertering af organisk affald til energi.

Biomasse

Handel med biomasse

Læs mere

Biogas til energi

Bioman leverer klimavenligt biogas til alle virksomheder.

Læs mere

Biogas til transport

CO2-fri transport. Spar miljøet - uden ekstraudgifter.

Læs mere

Lidt om Bioman

Hvem er Bioman

Danske biogasanlæg bruger primært husdyrgødning, spildevand og organiske rest- og affaldsprodukter til at producere biogas. Husdyrgødning udgør mere end tre fjerdedele af råvarerne i fælles- og gårdanlæg. Husdyrgødningen kommer hovedsagelig fra kvæg og svin. 

Energiafgrøder som majs og roer kan bruges til at producere biogas. Når biogasanlæg anvender energiafgrøder, gør det imidlertid klimafordelen ved biogas mindre. Der er derfor grænser for, hvor store mængder energiafgrøder, biogasproducenterne må bruge, hvis den producerede biogas skal have tilskud.

Om os

Biomans fokusområder

Land

Vi har et tæt samarbejde med landmænd om upcycling af restprodukter

Havn

Lagerfaciliteter på havnen for at lette logistikken

Bæredygtig

Miljøvenlig energiudvikling til gavn for dig og samfundet

Vores ydelser

Bioman distribuerer værdifuld gødning

Bioman ApS samarbejder med Kalundborg Bioenergi A/S om at distribuere de nye gødningsprodukter KombiGro og FosforGro

KombiGro

Værdifuld gødning

Restprodukter fra industri kan omdannes til værdifuld gødning til brug i landbruget. Kalundborg Bioenergi A/S medvirker til den vigtige recirkulering af N, P og K. Anlægget producerer biogas af restprodukter fra Novozymes produktion af enzymer og Novo Nordisks produktion af insulin. Processen i biogasanlægget omdanner restprodukterne til den attraktive gødning KombiGro.

KombiGro-P

Værdifuld gødning med fosfor

Restprodukter fra industri kan omdannes til værdifuld gødning til brug i landbruget. Kalundborg Bioenergi A/S medvirker til den vigtige recirkulering af N, P og K. Anlægget producerer biogas af restprodukter fra Novozymes og Novo Nordisk. Processen i biogasanlægget omdanner restprodukterne til en attraktiv gødning KombiGro-P

FosforGro

Gødning med højt indhold af fosfor​

Fra Kalundborg Bioenergi A/S afsættes gødningsproduktet FosforGro. FosforGro produceres ved biogsproduktion på restprodukter fra Novo Nordisk og Novozymes. Det afgassede restprodukt omdannes til fosforgødning kaldet FosforGro. FosforGro, som har et højt indhold af fosfor.

Kontakt os

Har du  spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte os

Benyt vores lagerfaciliteter på Aarhus Havn og Grenaa Havn

Bioman driver to moderne tanklagre i Aarhus og Grenaa med stor kapacitet til flydende råvarer. Har I behov for lagerkapacitet, så kontakt Bioman.